ru

Інструкція заповнення заявки на отримання ВНП в Словаччині

Як заповнити заявку на міграційну поліцію? Пояснюємо крок за кроком

Одним з документів, які подаються в міграційну поліцію на отримання ВНП є спеціальна заявка - Žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Враховуючи, що в цій заявці більше 40 пунктів, давайте розберемось, що там писати крок за кроком.

Перша сторінка заявки - заголовок та пункти 1-21.

В заголовку зазвичай не пишемо нічого. Але є там місце для підпису (Vlastnoručný podpis), підписатися має абітурієнт. Підпис має бути оригінал ручкою. Поруч також є місце для фотографії, яку можна наклеїти відразу, а можна окремо принести з собою в поліцію. До речі, фотографії при подачі мають бути обов’язково дві у розмірі 3x3,5 см, так як це написано в заявці. 

Рухаємось на пункти:

Усі пункти заповнюємо латиницею!

1. Priezvisko - прізвище абітурієнта.

2. Titul - академічне звання (бакалавр/магістр), звісно, що абітурієнт, який лише закінчив середню школу залишає там прочерк.

3. Meno - ім’я абітурієнта.

4. Rodné priezvisko - дівоче прізвище, або прізвище, яке у вас написане в свідоцтві про народження. Навіть, якщо воно таке ж, як у пункті 1 - просто продублюйте.

5. Predchádzajúce priezviská - попередні прізвища. Якщо ваше прізвище не змінювалось, продублюйте те, що в пункті 1.

6. Pohlavie - стать. Muž - чоловіча стать, žena - жіноча. Біля вашої ставите хрестик × (не кружечок, і не галочку!).

7. Deň, mesiac a rok narodenia - день, місяць і рік вашого народження (наприклад 17.02.1998)

8. Miesto narodenia - місце народження. Пишемо місто, котре написане у свідоцтві про народження.

9. Štát narodenia - країна, в якій ви народилися.

10. Štátna príslušnosť - громадянство. Пишемо просто Ukrajina.

11. Národnosť - національність. Якщо не відрізняється від громадянства, також напишіть Ukrajina, якщо відрізняється, напишіть вашу.

12. Rodinný stav - сімейне положення. Тут можуть бути 4 варіанти відповіді, slobodný - неодружений, slobodná - неодружена, ženatý - одружений, vydatá - одружена. Вибирайте вам потрібну і записуємо в заявку.

13. Cestovný doklad - документ, який ви використовуєте для подорожей. Сюди пишемо номер вашого закордонного паспорту.

14. Dátum vydania - дата видачі закордонного паспорту.

15. Platný do - сюди вписуємо дату, до якої ваш закордонний паспорт є дійсний.

16. Vydal - орган видачі закордонного паспорту (це 4 цифри, які знаходяться на першій сторінці паспорту відразу над підписом)

17. Účel pobytu -  ціль вашого перебування в Словаччині. Пишемо štúdium.

18. Kategória pobytu - тип ВНЖ, який ви плануєте отримати, зазвичай співпадає з 17 пунктом, тобто хрестиком відмічаєте štúdium.

19. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie - закінчене навчання, якщо ви поступаєте на бакалавріат, вписуємо stredoškolské.

20. Povolanie - професія. Пишемо študent або študentka.

21. Zamestnanie pred príchodom do SR - názov podniku, úradu - місце роботи/чинності перед приїздом в Словаччину - пишемо stredná škola і латиницею назву своєї закінченої школи (можна англійською).

Перша сторінка є! Поїхали заповнювати другу, тобто пункти 22-35.

22. Zamestnanie po príchode do SR, funkcia - adresa podniku, úradu, školy - робота/чинність після приїзду в Словаччину - сюди вписуємо študent, назву та адресу університету, в якому будете навчатися.

Адреси університетів:

-Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov

-Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever

-Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

-Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

-Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 

-Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

-Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská republika

-Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku, 2949 76 Nitra

23. Adresa trvalého bydliska v cudzine napísané latinkou - латиницею вписуємо вулицю, число будинку та місто, в якому ви прописані.

24. Štát - країна, в якій ви прописані, тобто Ukrajina.

25. Dátum prihlásenia - дата реєстрації, тобто дата коли ви по документам прописались у себе дома.

26. Adresa trvalého bydliska v cudzine napísané v rodnom jazyku - адреса прописки українською мовою. 

27. Štát - країна (також українською мовою).

28. Adresa posledného bydliska v cudzine - адреса вашого останнього місця проживання не в Словаччині латиницею. *Сюди та до пунктів 29 та 30 впишіть українську адресу місця проживання, інакше у вас можуть вимагати довідку про несудимість із тієї країни, в якій ви проживали (крім України).

29. Štát - країна, в якій ви останній раз проживали, перед приїздом в Словаччину.

30. Dátum prihlásenia - дата, коли ви зареєструвались на останній адресі місця проживання.

31. Bydlisko v Slovenskej republike, meno ubytovateľa - адреса місця проживання в Словацькій республіці, пишемо Študentský domov і свій університет.

32. Dátum prihlásenia - дата вашого заселення в гуртожиток. Якщо дату не знаєте, напишіть приблизно, наприклад 15.09.2022

33. Predchádzajúci prechodný alebo trvalý pobyt v SR - попередній ВНП в Словаччині, ставимо прочерк (навіть, якщо у вас є статус тимчасового притулку).

34. Manželka - дружина, ставимо прочерк.

35. Rodičia - батьки. Priezvisko otca - прізвище батька, meno - ім’я батька. Dátum narodenia - дата народження батька. Štátna príslušnosť - громадянство батька. Bydlisko - адреса проживання батька.

Третя сторінка

Далі, на третій сторінці така ж інформація про маму. Priezvisko matky - прізвище мами і тд. Якщо одного з батьків немає, ставимо прочерк.

36. Deti - діти. Якщо у вас немає дітей, ставимо прочерк. Якщо є - вписуємо прізвище та ім’я, дату народження та громадянство в першу таблицю, адресу прописки в другу таблицю.

37. Súrodenci - рідні брати та сестри. В таблицю вписуємо Priezvisko a meno - прізвище та ім’я, dátum a miesto narodenie - дату та місце народження, štátna príslušnosť - громадянство. Trvalé bydlisko - адресу прописки. Все латиницею.

38., 39. В цих пунктах ставимо прочерк.

Четверта сторінка

40. Korešpondenčná adresa v SR - поштова адреса в Словаччині - прочерк.

41. Telefonický kontakt - телефонний контакт - номер телефону або прочерк.

42. Doručenie dokladu o pobyte na adresu - доставка ВНП на адресу, ставимо хрестик біля nie.

V - в, вписуємо латиницею назву міста в якому будете проживати в Словаччині

Dňa - дата завірення підпису, або 15.09.2023.

Podpis cudzinca - підпис абітурієнта.

Podpis zákonného zástupcu - підпис одного з батьків, якщо абітурієнт неповнолітній. Саме цей підпис буде завіряти нотаріус або консульство. Якщо абітурієнт повнолітній, підпис батьків та завірення підпису робити не потрібно!

Все, на цьому ваша анкета заповнена, всі інші пункти заповнює працівник міграційної поліції безпосередньо при подачі. 

Анастасія Тушевська

Розпочни підготовку вже сьогодні

Залиш заявку і отримай свій персональний план вступу